6000 болнични легла са излишни

32 913 легла за активно лечение са нужни, за да бъдат удовлетворени потребностите на населението от болнична медицинска помощ. Това сочи презентация на проекта на Националната здравна карта, приет от Националната комисия с председател министъра на здравеопазването. Проектът беше вчера одобрен от МЗ и предстои да бъде публикуван. В момента обаче в цялата страна има 38 803 легла в болниците, т.е. излиза, че близо 6000 легла може да се окажат излишни и ако досега касата е плащала за тях, болниците може да изгубят това финансиране. Според статистиката у нас броят на леглата е по-висок от средните европейски нива.

Приемането на картата дава възможност на здравната каса да избира с кои лечебни заведения да сключи договори в случаите, когато в дадена област има свръхпредлагане на конкретни медицински услуги. В едномесечен срок проектът на здравната карта ще стои публикуван на сайта на МЗ за обществено обсъждане, съобщиха от ведомството. Актуализация на здравната карта МЗ прави на всеки 3 години. Миналата година обаче Върховният административен съд обяви картата за нищожна и така паднаха всички пречки за финансиране на излишни болнични структури.

Картата спуска “нормативи” и за други здравни показатели. Според проекта 66.6 общопрактикуващи трябва да се грижат за здравето на 100 000 души, което означава, че на един лекар се падат по средно 1500 пациенти. При лекарите, осъществяващи определени медико-диагностични дейности, проектът планира един на 100 000 души при клинична микробиология, един на 30 000 души при клинична лаборатория, един на 30 000 души при образна диагностика, обща и клинична патология, медицинска паразитология и вирусология – 1 на 150 000 души. При общопрактикуващите лекари по дентална медицина проектът предвижда за всяка област – 1 зъболекар да лекува 1000 души. В рамките на общия определен необходим брой лекари по дентална медицина се включват денталните лекари с придобита специалност, в т.ч. обща дентална медицина и други дентални специалности. Медицинските сестри за всяка област трябва да са по 180 на всеки 100 000 души.

Translate »