170 земеделци получават над 1 млн. лв. за животните, болни от чума

Държавен фонд „Земеделие“ извърши първите плащания по помощта de minimis за общините в Ямболско и Бургаско, засегнати и ограничени поради заболяването чума по дребните преживни животни.
Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). 170 земеделски стопани от седемте общини с въведени ограничения заради чумата (PPR) ще получат общо около 1 060 000 лв. или по 55 лв. на овца/коза от помощта. Очаква се в следващите дни парите да бъдат достъпни по сметките на стопаните.
Плащанията са по подадените заявления от 19-20 юли, като обезщетения ще получат не само стопаните на евтаназираните животни, но и всички останали, които подлежат на възбрана за реализиране на млечни и месни продукти извън ограничената зона. Чрез помощта de minimis стопаните ще могат да покрият загубите от нереализираното мляко, ценовите разлики на изкупената продукция и затрудненията при изхранването на животните. Тя е допълнение към вече изплатените на стопаните обезщетения за евтаназирани животни.
Translate »