Сметната палата хвана в нарушения Кунева и Калфин

Сн. Пик
Сметната палата установи 323 несъответствия в декларациите на лицата, заемащи висши държавни и други длъжности. Сред тях са Меглена Кунева и Ивайло Калфин.

Кунева, вицепремиер и министър на образованието в кабинета “Борисов 2”, е подала уведомление за 2016 г.

Тя обаче не е декларирала данни за съпруга си – доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 12 649 лева, се вижда в справката на сайта на Сметната палата.

Калфин, бивш социален министър и член на АБВ, също е подал уведомление, но не е декларирал за себе си и съпругата си дадено обезпечение – договорна ипотека в размер на 74 000 лв. върху свой собствен апартамент с площ 113,860 кв. м в гр. София.

Зам.-министърът на здравеопазването Бойко Пенков не е декларирал данни за съпругата си – доходи от правоотношения по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия в размер на 22 938 лв.

И Васил Грудев – зам.-министър на земеделието, не е обявил данни за съпругата – доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 11 482 лв.

Зам.-министърът на околната среда и водите Бойко Малинов пък не е декларирал лизингово задължение за придобиване на лек автомобил “Шкода Йети”.

Ива Петрони-Николова – началник-кабинет в Министерство на културата не е обявила данни за съпруга – доходи от друга стопанска дейност в размер на 12 472 лв.

В списъка влизат и народни представители. Депутатът от БСП Валери Жаблянов също не е съобщил за данни за съпругата си – придобиване на апартамент с площ от 67 кв. м в гр. София.

Колегата му Димитър Горов пък не е декларирал данни за съпругата – придобиване на дялове в новоучредено дружество – “Форс Ди” ЕООД, гр. София.

Депутатът от ПФ Валентин Касабов пък не е обявил придобиване на дялове в новоучредено дружество “Медиатор 2015” ООД, гр. Бургас.

Златица Петрова – изпълнителен директор на агенция “Медицински одит”, не е декларирала доходи от друга стопанска дейност в размер на 4798 лв., както и данни за съпруга си – доходи от правоотношения по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия в размер на 15 872 лв.; доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 13 054 лв. и в размер на 7 816 лв., както и доходи от друга стопанска дейност в размер на 18 551 лв.

Ангел Ганев – посланик на България в Беларус, не е декларирал данни за съпругата си – доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 2138 лв.

В списъка фигурират още доста магистрати – съдии, прокурори, следователи. Например Златка Русева от ВКС не е съобщила за доходи от друга стопанска дейност в размер на 2160 лв.

Сред нередовните са още кметове, зам.-кметове, председатели на общински съвети и други.

Имуществените декларации са подадени пред Публичния регистър през 2016 година, съобщиха от Палатата.

Проверени са общо 14 261 лица с ежегодна декларация или уведомление и 743 лица, подали финална и встъпителна декларации до 13 септември 2016 година, уточниха от Сметната палата.

Проблем с несъответствията в декларациите имат 2,15 на сто от тези, които са ги подали. Проверката на имуществените декларации обхваща освен задължените лица и техните съпруг/а и ненавършили пълнолетие деца, съгласно разпоредбата на закона.

Установени са 252 заключения за несъответствия при ежегодните декларации и 71 заключения за несъответствия при встъпителните и финални декларации. В такива случаи, съгласно закона, председателят на Сметната палата уведомява НАП и ДАНС./Дир.бг

Translate »