Кметовете – с министерски заплати от тази година

Правителството прие промени в правилата за определяне на заплатите на заетите в бюджетните организации.

Дава се по-голяма свобода на общинските съвети да определят заплатите на кметовете на общини, райони и кметства, като се фиксира единствено максималният размер – до заплатата на министър, съобщават от пресслужбата на Министерския съвет. Това означава, че таванът на кметската заплата може да достигне 4 600 лева, но само след решение на Общинския съвет. Досега министерска заплата получаваше само кметът на София, а за по-малките общини имаше по-ниски тавани в зависимост от броя на населението. Въвежда се нов подход за определяне на заплатите в местните власти и на ръководителите на областните администрации, държавните комисии и агенциите, като се цели да бъде изравнен съществуващият към момента дисбаланс между различните органите на власт. Размерите на заплатите на ръководителите на държавните комисии, агенциите, на органите по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от Закона за опазване на околната среда и на ръководителите на административни структури, създадени със закон или постановление, ще се одобряват от Съвета за административната реформа по предложение на ресорните министри, отчитайки числеността на съответната администрация, нейният бюджет и функции. С нова формула ще се определят заплатите на ръководителите на институциите, които имат сериозни отговорности към приоритетни политики и разходване на средства от националния бюджет и еврофондовете. С приетото Постановление се регламентира длъжността „експерт за връзки с обществеността“ в кабинетите на председателите на държавни агенции. Промените са в рамките на разходите за персонал, предвидени в бюджета за 2019г.

Translate »