Добра новина за любителите на ракия

Бюджетната комисия одобри връщане на старите правила за казаните за ракия. Малките казани ще са с вместимост до 1000 литра, а не както досега до 500.
В парламентарната Комисия по бюджет и финанси народните представители приеха на второ четене общ законопроект на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), с който на практика увеличиха вместимостта на съдовете в специализираните малки обекти за дестилиране.

Всяко домакинство има право да произвежда в домашни условия до 30 литра ракия годишно от грозде и плодове собствено производство за лично потребление, като заплаща само 50% от дължимия за това количество акциз.

Депутатите отмениха и сега действащите разпоредби, според които малките казани могат да варят ракия само от 1 юли до 31 декември, а в останалото време, за да работят, е нужно да уведомят писмено Агенция “Митници” в 14- дневен срок преди извършване на дейността.

Ако промените в ЗАДС бъдат приети и на второ четене в зала, любителите на домашния алкохол ще могат да варят ракия целогодишно, без въпросното уведомление.

Друга важна промяна е, че до три месеца ще заработи регистър на всички търговци, производители и вносители на съоръжения за варене на алкохол.

Въвежда се и задължение на регистрираните лица да подават данни в Министерство на икономиката за лицата, на които са продадени или предоставени съоръжения за производството на алкохол.

От ГЕРБ имаха идея контролът върху казаните да се прехвърли от митниците върху общините, които да събират и акцизи. Предложението обаче беше отхвърлено, защото общините отказали да се занимават с администриране и събиране на косвения налог с мотива, че приходите от акциз не оправдават административните разходи по събирането му.

От Винаро-лозарската камара не одобриха промените в ЗАДС. Според тях за първите 10 месеца на 2016 г., когато се прилагаше изискването за вместимост на казаните до 500 л., приходите от акцизи от този тип алкохол са били 476 хил. лв., докато през 2015 г., постъпленията са били по-малко – 311 хил. лв./Дир.бг

Translate »